مفقودی چک

چک‌های مفقودی

با استناد به ماده 14 قانون صدور چک هنگامی که چک مفقود شود در اولین گام شخص صادر کننده چک و یا ذینفع چک(شخصی که چک در وجه او صادر شده است) به همراه قائم مقام قانونی آنها به بانک مراجعه کرده و فرم درخواست عدم وجه را تکمیل کرده و به بانک ارائه می‌دهند. بانک نیز پس از بررسی موظف است تا یک هفته حساب را مسدود کرده و از پرداخت وجه چک خودداری کند.

پس از مسدود شدن حساب توسط بانک شخص به مراجع قضایی مراجعه کرده و مفقودی چک را اعلام می‌کند. لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف مرجع قضایی رسیدگی به چک‌های مفقودی تا ارزش 20 میلیون تومان می‌باشد. برای چک‌هایی با ارزش بیش از 20 میلیون تومان دادسراها مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌باشند. اگر در مدت یک هفته فرد موفق به دریافت گواهی مفقودی از مراجع قضایی نشود بانک موظف به پرداخت وجه به دارنده چک می‌شود.

اگر چک عادی، حامل و یا در وجه شخص دیگری صادر شده باشد بعد از اعلام مفقودی باید حکم ابطال چک نیز صادر شود. معمولا چک‌های رمز دار و چک‌های بین بانکی از امنیت بیشتری برخوردارند و کمتر در معرض مفقودی و یا سرقت قرار می‌گیرند.

یک از سامانه‌هایی که برای ثبت چک‌های مفقودی و یا سرقت شده راه اندازی شده است سامانه ساد24 می‌باشد. اگر چک شما مفقود و یا سرقت شود بلافاصله با مراجعه به این سامانه و ثبت سریال از نقل و انتقالات چک می‌توانید جلوگیری کنید. در این سامانه هر شخص می‌تواند علاوه بر چک کردن سابقه دارنده چک‌های صیادی در این سامانه، با بررسی شماره سریال چک، مفقودی و یا سرقتی بودن چک را نیز بررسی کند.