سرکار خانم فهیمه خانزادی

وکیل پایه یک دادگستری-مشاور حقوقی و دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و سوئد

جناب آقای محمد حسن زرگری

قاضی بازنشسته دادگاه تجدید نظر تهران - وکیل پایه یک دادگستری--متخصص در دعاوی خانواده

جناب آقای عبدالله جلالوند

قاضی بازنشسته تجدید نظر استان تهران - وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی تجاری و بانکی

جناب آقای دکتر علی عظیمی

قاضی باز‎نشسته تجدید نظر تهران - مدیر موسسه حقوقی مهر عدالت - وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی ملکی و بانکی

سرکار خانم سارا حائری

وکیل متخصص بانکی و ملکی-وکیل پایه یک دادگستری-وکیل تخصصی بانک شهر و شرکت ساختمانی ایران سازه(شستا)

جناب آقای مهیار ربیعی

وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی مالی، بانکی، تجاری و امور قراردادها

جناب آقای احسان نسج همدانی

وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی مالی، تجاری و امور قراردادها

جناب آقای سجاد حیدریان

وکیل پایه یک دادگستری-عضو کانون وکلای دادگستری مرکز-وکیل متخصص دعاوی بانکی