جناب آقای مهیار ربیعی

وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی مالی، بانکی، تجاری و امور قراردادها

جناب آقای احسان نسج همدانی

وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی مالی، تجاری و امور قراردادها

جناب آقای سجاد حیدریان

وکیل پایه یک دادگستری-عضو کانون وکلای دادگستری مرکز-وکیل متخصص دعاوی بانکی

جناب آقای محمد حسن زرگری

قاضی بازنشسته دادگاه تجدید نظر تهران - وکیل پایه یک دادگستری--متخصص در دعاوی خانواده

جناب آقای دکتر علی عظیمی

قاضی باز‎نشسته تجدید نظر تهران - مدیر موسسه حقوقی مهر عدالت - وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی ملکی و بانکی

جناب آقای محمد ابوالفتحی

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور - وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در امور ثبتی

جناب آقای عبدالله جلالوند

قاضی بازنشسته تجدید نظر استان تهران - وکیل پایه یک دادگستری-متخصص در دعاوی تجاری و بانکی