معامله املاک موروثی

املاک موروثی املاکی هستند که پس فوت شخص به وراث آن‌ها رسیده است. طبق قوانین اموال به جا مانده از متوفی در صورت وجود چند وارث، حکم اموال مشاع را دارند. در معاملات املاک موروثی یکی از اصلی‌ترین نکاتی که باید در نظر گرفت وجود گواهی انحصار وراثت است که از طریق آن مشخص می‌شود شما با چه افرادی و چند ورثه معامله را انجام می‌دهید و با استعلام از اداره ثبت احوال می‌توانید اطمینان حاصل کنید ورثه دیگری وجود ندارد و صحت گواهی انحصار وراثت را بررسی کنید.رضایت و موافقت همه وراث نیز از نکاتی است که باید به آن توجه نمود.

احراز مالکیت شخص مالک نیز باید بررسی شده و سند ملک مورد معامله به نام شخص فوت شده باشد تا بتوان با استناد به آن و گواهی انحصار وراثت معامله را انجام داد. نکته مورد توجه دیگر بررسی وجود  وصیت نامه در خصوص ملک موروثی مورد معامله است زیرا مطابق قانون در صورتی که شخص قبل از فوت به صورت رسمی در وصیت‌نامه، اموال خود یا بخشی از آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد آن شخص باید در جریان معامله قرار گرفته و رضایت کامل داشته باشد.

اگر در بین وراث افراد صغیر(اشخاص با کمتر از 15 سال سن) وجود داشته باشند بر اساس قانون حق معامله آن ها به دست قیم‌شان خواهد بود.