معافیت مالیاتی

پرداخت مالیات از جمله نکات تاثیر گذار در چرخه مالی بوده و از مقررات مهم در کشور به حساب می‌آید.اما در برخی از موارد قانونگذار معافیت مالیاتی هم برای تعاونی ها و هم برای شرکت ها و موسسات غیر تجاری در نظر گرفته است.

به صورت کلی بر طبق قانون مالیات مستقیم:

مطابق با ماده 81 قانون مالیات های مستقیم ، شرکت های فعال در زمینه کشاورزی که درآمد حاصل از فعالیت آنها از راههای کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش ماهی ، زنبور عسل و طیور ، صیادی و ماهیگیری ، احیای مراتع و جنگل ها ، باغات و باغستان ها و … از پرداخت مالیات معاف می باشند .

طبق تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ، شرکت های تعاونی و سهامی عام از 25 درصد تخفیف معافیت مالیاتی برخوردارند.

مطابق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ، واحد های تولیدی و یا معدنی بخش های خصوصی و تعاونی که مجوز بهره برداری آنها از سال 1381 به بعد دریافت شده ، از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج تا 80 درصد و به مدت 4 سال از پرداخت مالیات موضوع ماده 105 قانون معاف می باشند. البته معافیت مالیاتی برای تمام شرکت ها و تعاونی های مذکور که در مناطق کمتر توسعه یافته ثبت شوند تا 100 درصد نیز قابل اجرا خواهد بود.

طبق تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ، تمام اشخاص حقوقی که در زمینه های ایرانگردی و جهانگردی فعالیت داشته و پروانه بهره برداری خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده باشند از پرداخت 50 درصد مالیات معاف می باشند .

تمام شرکت های تعاونی و شرکت های خصوصی که در محدوده آبریز تهران قرار دارند و تعداد کارکنان آنها حداکثر 50 نفر باشد ، در صورتی که محل کار خود را به خارج از شعاع 120 متری تهران منتقل کنند از پرداخت مالیات تا 10 سال معاف خواهند بود .

طبق بند ( ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم ، تمام شرکت های تعاونی و خصوصی و دولتی و شبه دولتی که در امور انتشاراتی و مطبوعاتی و فرهنگی و هنری و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند ، از پرداخت مالیات معاف هستند.

مطابق تبصره 1 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم ، تمام موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی و موسسات فرهنگی و هنری در صورتی که تمام درآمد خود را از راه های برگزاری سمینار های آموزشی ، دوره های آموزشی ،  نشر کتاب ، نشریه های دوره ای و … به دست آورند  مشمول مالیات نخواهند شد.

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اقتصادی تمام شرکت های فعالی که در مناطق آزاد ثبت شوند ، از 20 سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد .

همچنین شرکت های تعاونی با زمینه فعالیت های زیر نیز از پرداخت مالیات معاف خواهند بود:

-شرکت های تعاونی مصرف مخصوص کارکنان موسسات دولتی

-شرکت های تعاونی مسکن مخصوص کارکنان  موسسات دولتی

-شرکت های تعاونی مصرف مخصوص کارکنان موسسات غیر دولتی

-شرکت های تعاونی حوزه صیادان

-شرکت های تعاونی مخصوص دانشجویان

–شرکت های تعاونی مربوط به دانش آموزان

-شرکت های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از افراد خود روستا