مالیات استارت آپ ها
استارت‌آپ ها با هدف ارائه راهکارهای خلاقانه به دنبال رفع یک مشکل یا نوآوری در اجتماع هستند.به همین دلیل دولت برای تشویق به کارآفرینی و نوآوری معافیت‌های مالیاتی را تحت شرایطی برای این کسب و کارهای نوپا در نظر گرفته است.
هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد و شرایط زیر را دارا باشد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد پانصد میلیون ریال باشد.
درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد ریال باشد.(مصوب سال ۱۳۹۸ می‌باشد و هر سال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تغییر خواهد کرد)
صاحبان شرکت(بنیان‌گذاران) به توزیع سود اقدام نکنند یعنی همه درآمد خود را آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند.به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.
و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت لحاظ نمایند.(دریافتی ماهانه آنها نیز نباید از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر باشد.)
مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده باشد.