مشارکت مدنی

مشارکت مدنی
بر طبق تعریف مشارکت مدنی قراردادی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه نقدی و یا غیر نقدی خود را به منظور کسب سود در زمینه های مختلفی اعم از بازرگانی،خدماتی و صنعتی و… در مدت زمان معینی به کار می‌گیرند.از مهم ترین قرارداد های مشارکت مدنی می‌توان به مشارکت مدنی در ساخت و مشارکت مدنی در بانک و مشارکت مدنی خصوصی اشاره کرد.در مورد قرارداد مشارکت مدنی با بانک می‌توان این مثال را زد که شما برای اجرای پروژه خود نیاز به سرمایه و سرمایه‌گذار دارید و برای جذب این سرمایه به بانک مراجعه می‌کنید.بر طبق قوانین موجود بانک نیز تا 80 درصد سرمایه مورد نیاز شما را تامین کند و بر طبق قرارداد سود حاصل را با توجه به سهم خود در پایان هر سال(یا تاریخ توافق شده در قرارداد) برداشت می‌کند.
بر طبق ماده 19 و 20 قانون ‌آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی:
مشارکت مدنی توسط بانک‌ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های
تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت و موضوع مشارکت‌ باید مشخص باشد.
‌ شرکا مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد
سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت‌افتتاح می‌گردد،
واریز نمایند و در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم‌الشرکه که غیر نقدی باشد، طبق
مقررات مشارکت مدنی، این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران‌شرکت مدنی تحویل گردد.
‌تبصره-(پرداخت سهم‌الشرکه شرکا در مشارکت مدنی می‌تواند، طبق قرارداد به دفعات
صورت گیرد.)