کرونا و مستاجران

تخلیه در زمان کرونا

یکی از حوادث پیش بینی نشده و شوکه کننده سال جاری شیوع بیماری کرونا بود که اثرات بسیاری در همه ابعاد بر اجتماع داشت.از تاثیرات مثبت و منفی در تجارت و کسب و کار تا تاثیراتی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی گذاشته شد.در همین راستا یکی از مشکلات مهمی که پیش روی مستاجران قرار گرفته است جابه‌جایی و تخلیه ملک در این دوران است.از طرفی افزایش نرخ اجاره بها و از طرف دیگر خطراتی که پیش روی سلامت افراد قرار گرفت دولت را بر آن داشت تا در راستای حمایت از مستاجران مصوباتی را ارائه دهد.بر اساس این مصوبه در دوره شیوع کرونا هیچ مالکی حق افزایش نرخ اجاره بیشتر از 25 درصد در تهران و 20 درصد در سایر کلانشهر‌ها و 15 درصد در شهرستان ها را ندارد. مصوبه مهم تر این است که تمام قراردادها تا یک سال با همین میزان افزایش قیمت تمدید می شوند و موجر حق فسخ را ندارد مگر به چند دلیل محدود.اگر صاحب ملک خود نیاز به مسکنی که اجاره داده است داشته باشد و یا قصد فروش ملک را داشته باشد(با استناد به مدارک) می‌تواند خواستار تخلیه ملک شود.همچنین در صورت بروز اختلاف بین موجر و مستاجر و عدم عملکرد مستاجر نسبت به تعهدات ذکر شده در قرارداد فی ما بین نیز،موجر می‌تواند تقاضای تخلیه داشته باشد.نکته مهم در این شرایط آن است که مدت زمان اجاره باید به پایان رسیده باشد تا بتوان اقدامات لازم را انجام داد.