قرارداد سلف
با استناد بر قانون عملیات بانکی بدون ربا منظور از قرارداد سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.
در واقع بانک‌ها مجاز هستند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند و سررسید تحویل محصولات از یک سال نباید بیشتر باشد. با تنظیم این قرارداد بانک‌ها محصولات را نقدا پیش خرید کرده تا سرمایه در گردش لازم برای واحد تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی فراهم شود. جذب سرمایه گذار از این روش بر اقتصاد ملی نیز موثر بوده و باعث رونق اقتصاد داخلی و کاهش ورود سرمایه گذار خارجی می‌شود.
لازم به ذکر است پیش خرید محصولات واحد‌های تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی مجاز است که اینگونه محصولات:
ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.
ـ سریع الفساد نباشد.( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد.)
ـ سهل البیع باشد.(منظور از عبارت سهل البیع آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید به سهولت قابل فروش است.)