فک رهن

فک رهن

امروزه یکی از مهم ترین تسهیلات مورد استفاده اشخاص،وام‌های بانکی می‌باشد.افراد در ازای سند ملکی که در رهن بانک قرار می‌دهند وام و تسهیلات دریافت می‌کنند و سند ملک تا تمام شدن اقساط در رهن بانک خواهد بود. از آنجایی که فروش مالِ غیر، غیرقانونی است بر همین اساس خرید و فروش ملک در رهن بانک، بدون رضایت بانک نیز غیرقانونی است. اصطلاح فک رهن در واقع به معنای آزاد ساختن سند از گرو بانک می‌باشد.در واقع قبل از خرید و فروش ملک(وثیقه) باید از رهن بانک خارج شود که به آن فک رهن می‌گویند.

برای فک رهن باید شرایط زیر اتفاق بیوفتد

-شما به صورت کامل وام خود را تسویه کنید.

-وام دهنده از حق و طلب خود بگذرد.

-از بین رفتن مالی که در وثیقه است.

-تعویض وثیقه

-برخی از بانک‌ها مانند بانک مسکن طرح سپرده‌گذاری را به مشتریان خودش ارائه می‌دهد.به این طریق که میزان باقی بدهی شما کامل محاسبه می‌شود.در این روش شما باید 110 درصد از میزان بدهی خود را در بانک سپرده گذاری کنید.این طرح مزایا و معایب خود را دارد.مزایای آن سود دریافتی از سپرده مورد نظر است و معایب آن بلوکه شدن سپرده و عدم امکان برداشت آن تا آخرین قسط می‌باشد.

انواع دعاوی فک رهن بر دو نوع است:

فک رهن مستقل و فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی

در فک رهن به صورت مستقل وام گیرنده متعهد می‌شود در مدت زمان مشخصی در ازای وثیقه‌ای که در رهن بانک قرار داده است اقساط وام خود را تسویه کند و در صورت عدم انجام تعهد از سوی طرفین می‌توان از طریق حقوقی احقاق حقوق کرد.

در فک رهن ملزم به تنظیم سند رسمی

عمدتا سازندگان ملک و مستغلات و شرکت‌‌ های عمرانی به این نوع دعوا گرایش دارند. در این حالت سازندگان قبل از فروش ملک، آن را در اختیار بانک قرار داده و وام می‌گیرند. سپس با تنظیم قول‌ نامه‌ای آن را به خریدار منتقل کرده و متعهد می‌شوند در مهلت زمان مندرج در قول‌ نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

در این حالت فرد سند را در رهن بانک قرار داده و وام را دریافت می‌کند و از طرفی با تنظیم قول‌نامه با خریدار متعهد می‌شود در تاریخ مشخصی که در قرارداد ذکر شده،اقساط وام تسویه شده و با انجام فک رهن سند رسمی به نام خریدار منتقل می‌گردد.