شرکت تضامنی

به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:‌اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
‌(هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.)همچنین در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.
‌در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) یا (‌و‌برادران) قید شود.شرکت تضامنی نیز وقتی تشکیل می‌شود که سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی مشخص و پرداخت گردد. یکی از نکاتی که در زمینه شرکت‌های تضامنی وجود دارد تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه و درخواست بدهی و قرض‌های آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای‌ وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض‌شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض‌شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.به زبان ساده در این نوع شرکت اگر دارایی خود شرکت به میزان بدهی‌ها نبود هر یک از شرکای شرکت بی توجه به میزان سهام و سرمایه خود، موظف به پرداخت بدهی‌های شرکت می‌باشند.در این حالت وکیل تجاری و متخصص در امور شرکت‌ها و قراردادها به طرح دعاوی طلبکاران علیه شرکت و شرکا و یا دفاع از شرکت و شرکا در این نوع دعاوی می‌پردازد.