در دسته بندی شرکت های تجاری انواع مختلفی وجود دارد.از جمله:

-شرکت سهامی عام

-شرکت سهامی خاص

-شرکت با مسئولیت محدود

-شرکت نسبی

-شرکت تضامنی

-شرکت های مختلط

-شرکت های تعاونی

در مقالات گذشته توضیحاتی در ارتباط با شرکت‌های تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود داده شد.یکی دیگر از انواع رایج در ثبت شرکت‌ها، شرکت های سهامی می‌باشد.

شرکت‌های سهامی سرمایه خود را به واحد سهام تقسیم کرده و مسئولیت و سهم هر یک از شرکا بستگی به مبلغ و میزان سهام آن‌ها دارد.بر طبق قانون تجارت تعداد شرکای شرکت‌های سهامی نباید از 3 نفر کم تر باشد.شرکت‌های سهامی به دو نوع شرکت‌های سهامی عام و خاص تقسیم می‌شوند که باید در نام شرکت حتما این مسئله ذکر شود.با استناد بر قانون تجارت منظور از شرکت‌های سهامی عام شرکت‌هایی است که موسسین از طریق فروش سهام به مردم سرمایه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند،اما شرکت‌های سهامی خاص از طریق سرمایه شخصی خود شرکا تامین سرمایه شرکت را انجام می‌دهند.برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام،موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه لازم برای شرکت را تعهد دهند و 35 درصد از این مبلغ را نیز هنگام تاسیس در حساب مشترکی نزد بانک قرار دهند.تعداد اعضا برای تشکیل شرکت‌های سهامی خاص حداقل 3 نفر و در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر میباشد.در دعاوی تجاری وکیل تجاری با آشنایی کامل امور قراردادها و قانون تجارت در صورت بروز اختلاف بین شرکا و یا انتقال و واگذاری سهم ها به طرح دعاوی و یا دفاع از آن می‌پردازد.