خیارات: یک اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار در بر هم زدن معامله است.
غبن: غبن در لغت به معنای ضرر و زیان رساندن و فریب دادن می‌باشد. و در معاملات عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد.اگر چنین بندی در یک قرارداد وجود داشته باشد درواقع حقوق شما را در برابر ضرر و زیان هایی که در این قرارداد از طرف مقابل متحمل می شوید را شامل می شود به این معنا که اگر هر یک از طرفین معامله از انعقاد معامله‌ای متضرر شدند، براساس قانون امکان فسخ آن قرارداد را دارند.
خیار غبن در معاملات ملکی به معنای اختیاری است که برای فسخ قرارداد ملک به افراد داده می‌شود. و اگر بین ارزش واقعی ملک مورد معامله و ارزش تعیین شده آن تعادل وجود نداشته باشد، مغبون این اختیار را دارد که قرارداد را فسخ کند،زیرا او در این قرارداد ضرر کرده است.
بنابر قانون مدنی کسی که مغبون شده باید بلافاصله پس از آگاهی از غبن، تقاضای فسخ قرارداد را بخواهد و اگر نه به واسطه فوری بودن این خیار، حق فسخ معامله به واسطه تاخیرطولانی از زمان اطلاع از غبن، ساقط و از بین می رود.
غبن فاحش زمانی مورد قبول است که خریدار با قیمتی بسیار بالاتر از حد معمول مورد معامله را خریداری کرده و فروشنده با قیمت بسیار پایین آن را فروخته باشد و ضرر بسیار زیادی کرده باشد .