وکیل متخصص ملکی-تعدی در ملک تجاری

تعدی و تفریط در املاک تجاری

بر طبق قوانین تعدی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترک عمل که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.به زبان ساده اگر مستاجر ملک تجاری عملی خارج از اختیارات و حقوقی که به او بر طبق قرارداد اجاره اجازه داده شده است انجام دهد و یا به تعهدات خود در قرارداد عمل ننماید مالک می‌تواند خواستار تخلیه ملک شود. بر همین اساس در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در صورتی که موجر بتواند تعدی و یا تفریط مستاجر را اثبات کند، علاوه بر این که می‌تواند خواستار تخلیه شود می‌تواند نیازی به پرداخت حق کسب و پیشه نیز توسط مالک نمی‌باشد.

البته در قراردادهای مشمول قانون سال 1376 نیز به این نکته دقت شده است با تفاوت این که اگر تعدی و تفریط توسط مستاجر اتفاق افتاد اما موجر نتوانست جلوی آن را بگیرد، می‌تواند درخواست تخلیه ملک را داشته باشد و اثبات تعدی و تفریط به تنهایی کافی نمی‌باشد.

برای مثال بر اساس یکی از رای های صادره در دادگاه تجدید نظر استان تهران در باب این موضوع،  تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه‌ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری عین مستأجره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد و کوتاهی در صورتی مصداق تفریط است که مستأجر با عمل نکردن به آن، موجبات پایین آمدن استحکام بنا را فراهم نموده باشد.