تجویز انتقال منافع

یکی از مباحثی که دارای پیچیدگی‌های زیادی از نظر حقوقی است دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه و دعاوی سرقفلی می‌باشد. از همین رو همراهی وکیل متخصص ملکی در اینگونه مشکلات ضروری می‌باشد. یکی از دعاوی که در این زمینه وجود دارد دعوای تجویز انتقال منافع می‌باشد. در قراردادهای اجاره‌ای که شامل قوانین موجر و مستاجر 1356 می شوند هنگامی که مستاجر به واسطه فعالیت اقتصادی که در ملک داشته و باعث رونق آن شده قصد تخلیه ملک را داشت، موجر باید مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت کند.

حال بنا بر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر ‌هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شریط اجاره قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.