سب بند «15» ماده «2» قانون تامین اجتماعی:

بازنشستگی

عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

توانایی کار کردن انسان محدود است.هرچه زمان بیشتری بگذرد و هرچه انسان پیرتر شود توان کار کردن وی نیز کمتر می‌شود.تا جایی که دیگر قادر نیست همانند دوران جوانی کار کند.افرادی که در محیط‌های کاری مشغول به فعالیت هستند بعد از گذشتن سنوات کاری که معمولاً 20 تا 30 سال است مطابق قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بازنشسته می‌شوند.بازنشستگی به این معنی است که فرد از آن تاریخ از کارکردن معاف شده و تا آخر عمر خود می‌تواند از حقوق بازنشستگی استفاده کند.

در واقع بازنشستگی به معنای آن است که کارمندان دولت پس از یک دوره کار مستمر،از خدمت کناره گیری کرده و به این وسیله،دوران میان سالی خود را با آرامش و آسایش سپری کند.البته ورود به دوره بازنشستگی باید همراه با پیش بینی مزایای مادی و معنوی برای کارمندان باشد تا بدین وسیله بتوانند آرامش و آسایش را در دوران فراغت از کار تجربه نمایند.

ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366 که آخرین مصوبه در خصوص نحوه اشتغال به کار افراد بازنشسته است،مقرر می دارد اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمت آنها بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه ها،سازمان ها ،موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها ممنوع است .

شرایط بازنشستگی در ماده 76 قانون تامین اجتماعی تصریح شده است

1)حداقل 10 سال حق بیمه مقرر را قبل از تقاضا بازنشستگی پرداخته باشند.

2)سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55 سال تمام رسیده باشد.

3)کسانیکه 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.

 

مراحل صدور حکم بازنشستگی

 • ارائه فرم ضمیمه بخشنامه 38/1 مستمری‌ها از سوی متقاضی پس از ثبت در دبیرخانه واحد اجرایی
 • بررسی شرایط سنی به استناد مشخصات سجلی بیمه شده .
 • اخذ پرونده فنی بیمه شده از بایگانی فنی .
 • استعلام سابقه متقاضی از واحد نام نویسی و حساب‌های انفرادی
 • تکمیل فرم اعلام سابقه از سوی واحد نام نویسی و حساب‌های انفرادی و ارائه آن به واحد امور فنی مستمری ها .
 • بررسی سوابق اعلام شده به منظور تشخیص احراز یا عدم احراز شرایط بازنشستگی .
 • در صورت احراز شرایط مقرر در قانون اخذ ترک کار از بیمه شده یا کارفرما .
 • اخذ پرونده فنی از بایگانی .
 • ارسال مجدد پرونده به واحد نام نویسی جهت اعلام سابقه تا تاریخ ترک کار .
 • درخواست ریز دستمزد ظرف پنج و یا دو سال آخر بیمه پردازی حسب مورد از واحد امور فنی بیمه شدگان .
 • معرفی بیمه شده به بانک جهت افتتاح حساب .
 • اخذ مدارک مورد نیاز برای عائله مندی و حق اولاد به منظور کنترل اطلاعات ثبت شده در واحد نامنویسی
 • صدور حکم بازنشستگی و تخصیص کد مستمری مربوطه.
 • تایید حکم بازنشستگی توسط مسئولان ذی ربط .
 • ثبت حکم تایید شده در دبیرخانه شعبه .
 • خلاصه سازی پرونده و ارسال پرونده قدیمی به بایگانی راکد .
 • محاسبه مستمری از تاریخ برقراری لغایت تاریخ روز و پرداخت آن توسط بانک.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *