گاهی در تصادفات رانندگی ماشین ها خسارتی که میبینند که حتی پس از تعمیرات نیز باعث افت ارزش ماشین میشود.البته همه ماشین ها مشمول افت ارزش یا افت قیمت خودرو نمی‌باشند معمولا در مواقعی که اتومبیل صفر یا گران قیمت باشد و خسارت وارده باعث ضرر چشمگیری به خودرو شده‌باشد، ماشین دچار افت قیمت نیز می‌شود.

افت ارزش قیمت شامل هر خودرویی نمیشود.خودرو‌های مشمول افت قیمت عبارتند از:

-خودروهای صفر به طور عرفی تا 5 سال ساخت

-خودرو های خارجی (حتی با ساخت بالاتر)

-خودرو های خاص مانند خودرو های عتیقه

چند نکته‌ی مهم در زمینه افت قیمت خودرو:

 

-افت ارزش باید توسط مالک خودرویی که مدعی شده برای آغاز روند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت تنظیم کند.

-برای دریافت افت ارزش لازم است که درخواست کننده طبق گزارش پلیس مقصر در تصادف نباشد.

-تعیین میزان افت ارزش با کارشناس می‌باشد.

-هیچ بیمه ای تعهد به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت را ندارد و پرداخت خسارت بر عهده شخص مقصر تصادف است.

-در صورت محکومیت به پرداخت هر مبلغی در دادگاه می‌توانید ادعای عدم توانایی پرداخت(اعسار)را مطرح کنید و البته حتما این ادعا باید ثابت گردد.