اسناد لازم الاجرا

بعضی از اسناد که از آن ها با نام سند لازم الاجرا یاد می‌شود اسنادی رسمی یا عادی هستند که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

در واقع اگر شخصی به موجب سند لازم الاجرا تعهدی را چه مالی و غیر مالی به دیگری داده باشد و به آن تعهد عمل نکند،طرف قرارداد بدون طی کردن مراحل دادرسی برای اثبات تخلف صورت گرفته از تعهد می‌تواند با مراجعه به مراجع اجرائی مربوطه شخص را ملزم به ایفای تعهدات خود نماید. با استناد بر ماده 93 قنون ثبت: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.

مراجع اجرائیه در این خصوص :

دفاتر اسناد رسمی(در مورد اموال منقول و غیر منقول ثبت شده و…)

دفاتر ازدواج(در مورد اجرای تعهدات ضمن عقد و…)

اداره ثبت اسناد و املاک(در خصوص اسناد و چک های بانکی و …)

بر طبق ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می‌گردد.