استناد به ادله الکترونیک

استناد به محتوای پیامک و اسکرین‌شات
با توجه به گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و استفاده بیشتر از شبکه های اجتماعی از سال 1382 به بعد قانون‌گذار تمرکز بیشتری بر جرائم الکترونیکی داشته و بر مبنای آن ادله الکترونیک را تعریف نموده است: ادله الکترونیکی هر داده پیامی است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند وهر نمادی است از واقعه و یا اطلاعات و مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و فناور های جدید اطلاعات، تولید و ارسال ودریافت و ذخیره می شود .به عبارتی به اسناد و مدارک موجود در دنیای مجازی، ادله الکترونیکی گفته می شود البته ادله الکترونیک به رایانه ختم نمی شوند و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را نیز شامل می شود.
همچنین بنا بر ماده 50 فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای”چنانچه داده‌ای رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته،ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت،اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد قابل استناد است.
در همین راستا متن پیامک،چت و اسکرین شات قابل استناد می‌باشد اما به تنهایی دلیل محکمه پسند محسوب نمی شود.در واقع مدرک به عنوان چیزی است که دادگاه می تواند بر مبنای آن حکم صادر کند اما محتوای این پیام‌ها می‌تواند اماره باشد.اماره آن هم به معنای اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود.بنابراین این محتواها می‌توانند تنها کمک کننده قاضی برای حصول یقین می باشند.همچنین اصالت اسکرین شات و محتواها باید از نظر کارشناسان حوزه فنی و پلیس فتا تایید گردد در این صورت می‌تواند ملاک و مبنای صدور حکم باشد.