اجرت المثل

اجرت المثل ملک چیست؟

در حالت کلی هنگامی که فردی ملکی را در تصرف خود داشته باشد بدون آن که با مالک بر سر پرداخت مبلغ به توافق رسیده باشد، مالک می‌تواند درخواست اجرت المثل ایام تصرف را داشته باشد. باید توجه داشت در صورتی مالک می‌تواند این ادعا را داشته باشد، که اجازه استفاده از ملک و منافع آن را به صورت رایگان به شخص نداده باشد.

تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی

اجرت المسمی در واقع همان میزان اجاره بهایی است که در قرارداد اجاره ذکر می‌گردد. اما اجرت المثل را به نوعی می‌توان خسارت ناشی از استفاده از ملک بدون رضایت مالک دانست.

تقاضای دریافت اجرت المثل در دعاوی مختلفی مطرح می‌گردد. در واقع هنگامی که شخص بدون رضایت مالک و غیر قانونی ملکی را تصرف کند ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود. دو نمونه از مهم‌ترین درخواست‌های تعیین اجرت المثل:

اجرت المثل تصرف مال مشاع

همان طور که می‌دانید املاک مشاع در واقع در مالکیت چند نفر هستند و هر یک از شرکا برای استفاده از ملک نیازمند رضایت دیگری است. در صورتی که هر یک از شرکا بدون رضایت دیگران از ملک مشاع استفاده نمایند، شرکای دیگر امکان طرح دعوا علیه متصرفین با درخواست رفع تصرف و تعیین اجرت المثل را دارند.

اجرت المثل تصرف مستاجر

هنگامی که مستاجر بدون اجازه مالک بعد از پایان زمان اجاره، همچنان از ملک استفاده نماید و ملک را تحویل مالک ندهد باید اجرت المثل ایام تصرف را بپردازد زیرا بدون رضایت مالک از ملک استفاده نموده است. صاحب ملک می‌تواند با مراجعه به دادگاه درخواست تخلیه و تعیین اجرت المثل را نماید. بر همین اساس ماده 494 قانون مدنی بیان می‌دارد: عقد اجاره به محض انقضای مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور، مستحق اجرت المثل خواهد بود، اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه‌ی مالک در تصرف نگاه دارد. وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد. مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *