اجرائیه--چک

اجرائیه چک

یکی از تفاوت های اصلی چک با سایر اسناد تجاری در لازم الاجرا بودن آن است.به احکام قطعی و لازم الاجرا در مقاله های پیشین اشاره شد. اکنون به این موضوع می‌پردازیم که به اجرا گذاشتن از چه طریقی امکان پذیر است. برای اقدام نسبت به چک برگشتی و گرفتن اجرائیه چک‌ها معمولا 3 راه پیش رویمان قرار دارد.

  • شکایت کیفری یکی از راه‌های اقدام بر علیه صدور چک برگشتی می‌باشد. در شکایت کیفری دارنده چک در صورت برگشت چک می‌تواند از صادر کننده چک با تنظیم شکواییه در دادسرا شکایت کند. نکته ی مهمی که در شکایت کیفری باید در نظر گرفت اگر بانک به هر علت گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده چک باید ظرف مدت ۶ ماه از صدور این گواهی شکایت خود را در مرجع صالح مطرح نماید.
  • شیوه شکایت حقوقی نیز از دیگر راه های دریافت اجرائیه برای چک برگشتی می‌باشد. پیگیری حقوقی چک ها مانند دیگر دعاوی حقوقی از طریق ارائه دادخواست و گواهی عدم پرداخت به دادگاه می‌باشد.
  • در شیوه شکایت ثبتی دارنده چک به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و با ارائه گواهی عدم پرداخت درخواست صدور اجرائیه چک برگشتی را داشته باشند. پس از آن ظرف مدت 10 روز صادر کننده چک مهلت دارد وجه مطالبه را پرداخت نماید پس از آن اموال صادر کننده به منظور پرداخت طلب، توقیف خواهد شد.

لازم به ذکر است که همه اموال بدهکار قابل توقیف نیستند که به آن مستثنیات دین نیز گفته می‌شود. این اموال شامل:

  • منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
  • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  • تلفن مورد نیاز مدیون
  • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *