اجاره به شرط تملیک

بر طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی،کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌ بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار ‌نمایند.به صورت کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک یکی دیگر از تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی  است که در این قرارداد شرط می‌شود که در پایان مدت اجاره در صورتی که مستاجر (مشتری) تمامی ضوابط مندرج در قرارداد را رعایت کرده باشد، مالک عین مستاجره می‌گردد.به صورت ساده منظور از اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد اجاره است که در آن موجر با اجاره مال خود(منقول یا غیر منقول) شرایطی را در قرارداد پیش بینی می‌کند تا در پایان قرارداد در صورتی که مستاجر به تمامی تعهدات خود عمل کرده باشد و اجاره بهای لازم را نیز پرداخت کرده باشد می‌تواند مالک آن مال بشود.در قراردادهای اجاره به شرط تملیک داشتن حسن شهرت و سابقه کار،میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات درخواستی و متناسب بودن شغل متقاضی و مال مورد اجاره از الزامات می‌باشد.همچنین این نوع قراردادهای اجاره معمولا بلند مدت هستند و در مورد اموالی که عمر مفید آنان کمتر از 2سال است صادق نمیباشد.همچنین حداقل20 درصد قیمت خرید باید به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ شود.