ابلاغیه دادگستری

ابلاغیه چیست؟

ابلاغیه در واقع برای اطلاع رسانی از مفاد دادرسی و تشکیل پرونده است. هنگام طرح دعوا در دادگستری اولین دستور از سمت دادگاه، ابلاغ یک نسخه از دادخواست به خوانده دعوی می‌باشد. بر همین اساس مطابق با ماده 302 آیین دادرسی مدنی “هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود؛ مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن، به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.”
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن، برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رای بوسیله اگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار اگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود.

انواع ابلاغیه

ابلاغیه به دو دسته قانونی و واقعی تقسیم می‌گردد. در ابلاغ واقعی مامور ابلاغیه را به خود شخص تحویل می‌دهد اما در ابلاغ قانونی زمانی که مامور نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در همان نشانی تعیین شده در ابلاغیه، برگه را به یکی از بستگان که شرایط ظاهری کافی را برای دریافت ابلاغیه دارند تحویل دهد. در واقع در ابلاغ قانونی، ابلاغیه به شخصی به غیر از فرد مورد نظر تحویل داده می‌شود.

روش‌های تحویل ابلاغیه

در گذشته، برگه ابلاغیه که حاوی اطلاعات مربوط به پرونده قضایی است، از طریق ماموران دادگستری ظرف مهلت حداکثر دو روز ابلاغ می‌شد و رسید تحویل آن دریافت می‌گردید.

لازم به ذکر است هنگام ابلاغ از طریق ماموران قضایی، در صورت خودداری شخص از دریافت ابلاغیه، مامور موظف به ذکر امتناع و تاریخ آن می‌باشد بنابراین خودداری از دریافت به معنای عدم دریافت نمی‌باشد.

امروزه با راه‌اندازی سامانه ثنا ابلاغیه‌های اوراق قضایی از طریق الکترونیک برای افراد ارسال می‌گردد.

در روش سنتی ، احتمال مفقود شدن و تاخیر در تحویل ابلاغیه وجود داشت، اما ابلاغ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی باعث می‌شود تا در زمان صرفه‌جویی شده و امنیت بیشتری نیز در این روش وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *